Veřejná vyhláška - oznámení o 6. úplné aktualizaci ÚAP SO ORP Velké Meziříčí