Zastupitelstvo obce Sviny

  • Starosta: Robert Chatrný - 608 106 667
  • Místostarostka: Kateřina Blahová - 731 783 068
  • Předseda finančního výboru, člen kontrolního výboru, člen zastupitelstva: Martin Blaha
  • Předseda kontrolního výboru, člen finančního výboru, člen zastupitelstva: Karel Oulehla
  • Člen kontrolního výboru, člen finančního výboru, člen zastupitelstva: Mgr. Jan Bibr