Vítejte ve Svinech

Založení obce není v historické literatuře zmiňováno. Zdá se že obec byla založena v druhé fázi kolonizace zdejšího kraje. Tedy někdy mezi roky 1297 a 1368 ( první písemná zmínka o obci). Obec byla založena jako všechny ostatní zde na Křižanovsku k obdělávání půdy. Její jméno tedy musí nějak souviset se zaměstnáním prvních osadníků. Je tedy jasné, že název Sviny musel vzít původ od prasat - tedy od sviní, které tehdy první zemědělci zde jistě chovali (,,svin,, je praslovanský základ slova označující prase). Tedy zmínky o tom, že první obyvatelé byli povoláním tkalci, od svého řemesla v němž byli nuceni hotová plátna před prodejem svinovat Svinami není pravdivá a nemá tedy s názvem obce nic společného.


Obec Sviny leží jižně (3 km) od Křižanova a severovýchodně (5 km) od Velkého Meziříčí v nadmořské výšce 590 m. Katastr obce zaujímá 371 ha. Jižně od obce na Ambrožově kopci zvaném Babylon (kóta 639 Ambrožný) stávala dřevěná věž triangulačního bodu, v roce 1941 zvýšená německou armádou asi o 50m, zbořená v roce 1956. Na tomto místě nyní stojí dvě montované věže sloužící k telekomunikačním účelům.

(Informace čerpány z vlastivědné kroniky obce - autor. Ing. Hromek Karel)

Sviny-letecky