VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVINY