Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území