Aktuálně

Svoz nebezpečného odpadu

Dne 21.11.2022 od 16 do 17 hodin, bude probíhat u obecní práškárny sběr nebezpečného odpadu.


Zimní svoz odpadů

Od 3.10.2022 začíná zimní svoz odpadů  - odvoz každý týden 

Územní plán obce Sviny

  • 12.12.2020 zahajuje zastupitelstvo obce jednání o změně ÚP Sviny
  • Změny jsou navrženy dle ústních a písemných žádostí občanů a zastupitelů obce
  • 14.1.2021 - byla podána žádost o změnu v ÚP Sviny na pracoviště města Velké Meziříčí
  • Zde byla žádost zaevidována a bylo doporučeno vypracovat raději ÚP nový
  • Odhadovaná částka byla zadána do rozpočtu obce, aby mohla administrativa započít
  • Covid-19 , kompletní odstávka pracoviště územního plánování na Mě.Ú. ve Velkém Meziříčí
  • V červnu roku 2022 bylo obci nabídnuto zpracování ÚP formou soukromé zakázky
  • 7.7.2022 probíhá zasedání , kde se zastupitelé dohodnou , že připraví podklady pro nové zastupitelstvo z důvodu blížících se komunálních voleb. Zakázka je pouze objednána s tím, že si nové zastupitelstvo přidá své nové návrhy.
  • 5.9.2022 podepsána Příkazní smlouva
  • 21.9.2022 odeslána žádost o stanovisko k návrhu na Krajský úřad Kraje Vysočina

Kromě žádostí občanů, staré zastupitelstvo žádá o vymezení nových stavebních parcel a to v části obce směrem na Křižanov po obou stranách krajské komunikace.

Na obecních parcelách, kde došlo k demolici kravína má v plánu zahrnout pozemky do smíšených obytných ploch - to do budoucna znamená možnost další obytné výstavby.

Nyní je na novém zastupitelstvu úspěšně tuto akci dokončit.

Více informací naleznete na elektronické úřední desce či přímo na vyžádání na obecním úřadě.

https://www.uredni-deska.info/videt_obec.php?obec=1630&zobraz=oznameni

S přáním hezkého dne : zastupitelé obce Sviny 

Čistička odpadních vod Sviny - Křižanov

Od roku 2021 se obec zapojila do jednání ohledně ČOV  Sviny - Křižanov. V tomto projektu je zapojeno více okolních obcí. Do 8.9.2022 byla jednání pouze informativní , jak bylo uvedeno v zápisech ze zasedání OZ.  Nyní máme nové informace , které si můžete prostudovat na elektronické úřední desce či přímo na vyžádání na obecním úřadě.

https://www.uredni-deska.info/videt_obec.php?obec=1630&zobraz=oznameni

                                                                                                                              S přáním hezkého dne : starosta obce Sviny

                                                                                                                                                           

Lesní hospodář

pan Vojtěch Martínek

tel.: 606 097 934

email.: vojtech.matrinek@lesycr.cz