Aktuálně

Mobilní očkování 

Velké Meziříčí kdy: kde: JUPITER club, Náměstí 15/17 vakcína: Pfizer/BioNTech 16+ (podání pouze druhé nebo třetí posilující dávky) a jednodávková vakcína Johnson 18+ s sebou: občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny MOBILNÍ TÝM OČKUJE I TŘETÍ DÁVKU Přišla Vám SMS se zprávou, že je Vám možné podat posilující dávku očkování proti COVID-19? Můžete přijít bez objednání, bez papírování. Mobilní tým veškerou administrativu s podáním třetí dávky vyřídí za Vás. pátek 29. října 2021, 10.00-17.0

Zimní svoz P.D.O. 

od 1.10.2021 bude svoz odpadů již každý týden.

Ve čtvrtek 28.10.2021 zůstává nezměněn.

Poplatky ze psů na rok 2021

Poplatek je stanoven místní vyhláškou o poplatcích ze psů.

Činní  50 Kč za 1 psa, každý další pes 100 kč. / čp.  - zůstává bez změny.

Poplatek je stanoven na číslo popisné (ne na počet rodin v daném domě na jednom čísle popisném).

Ohlašovací povinnost: poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik, zánik nebo jakoukoliv změnu své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne , kdy mu povinnost platit poplatek vznikla.

Poplatky se budou vybírat jako každý rok - v lednu.

Datum a čas výběru poplatků bude vyhlášen místním rozhlasem.


Josef Sedlák - starosta


Komunální odpad pro rok 2021

Informace k místnímu poplatku za provoz a systém shromažďování , sběru a ukládání komunálních odpadů je stanoven v obecně závaznou vyhláškou obce.

Výše poplatku činí 500 Kč na poplatníka

Splatnost poplatku je do 31.01. daného roku v hotovosti .

Poplatníkem v obci Sviny je osoba která: 1/ má na území obce trvalý pobyt   2/ má na území obce Sviny ve vlastnictví nemovitost (stavba určená k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům) v niž není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba a T.P. vlastníka nemovitosti je mimo území obce.

Ohlašovací povinnost: poplatník je povinen nahlásit správci poplatku vznik, zánik nebo změnu své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit poplatek vznikla, zanikla nebo došlo ke změně.

Výdej známek na popelnice se nemění:  Vlastník popelnice se při platbě přihlásí o známku na popelnici. Známky na společně používané nádoby umístí správce poplatků sám.

Nárok na počet ks známek se také nemění -  1 domácnost = 1 číslo popisné v obci 

POZOR - počty obyvatel hlášených k T.P. na popisném čísle se k danému roku mohou lišit, tím se také liší nárok na počet vydaných známek na popelnici či jejich objem v litrech na dané číslo popisné !!! 

1 ks/ 110-120 l -  domácnost do celkového počtu 5 osob

1 ks/ 110-120l - vlastník objektu sloužícího k rekreaci ( v obci vyřešeno jedním velkoobjemovým černým kontejnerem)

2 ks/110-120l  -domácnost o celkovém počtu 6 - 10 osob


Poplatky se budou vybírat jako každý rok - v lednu.

Datum a čas výběru poplatků bude vyhlášen místním rozhlasem.

Josef Sedlák - starosta


Lesní hospodář

od 01.05.2019

 paní Martina Lukášková mob.: 725 627 963 ; martina.lukaskova@lesycr.cz 

kancelář: Moravec 96,  592 54 Moravec