Aktuálně

Výběr poplatků

Od roku 2020 se dle zákona č. 128/2000 Sb mění Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů. Vyhláška je vyvěšena na úřední desce obce.

Pokud chcete uplatnit osvobození od poplatku ze psů, je nutno do 15.1.2020 doložit písemnou formou doklad o osvobození dle zákona. V naší obci bylo zatím uplatňováno pouze za psy s mysliveckými zkouškami , jiné osvobození dle informací v naší obci není !!

Tedy v obci Sviny (mimo jiné dle zákona) musí platit běžný majitel psa od 3 měsíců věku a i majitelé psů chovných stanic (ti za počet dospělých chovných kusů psů )nad 3 měsíce věku.

Psy do 3 - měsíců věku jsou osvobozeni ze zákona automaticky.

V obci Sviny se částka nenavyšuje

Cena za psa..................50 Kč za 1 psa + každý následující pes 100 Kč / číslo popisné

Poplatek je splatný do 31.1.2020

Výběr poplatků bude poslední týden v lednu 2020 - vyhlásí se místním rozhlasema Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů , dle zákona č. 128/2000 sb.

V obci Sviny se částka nenavyšuje , tedy  500 Kč/ 1 osoba

Poplatek je splatný do 31.1.2020

Výběr poplatků bude poslední týden v lednu 2020 - vyhlásí se  místním rozhlasemZměna odborného lesního hospodáře

od 01.05.2019

 paní Martina Lukášková mob.: 725 627 963 ; martina.lukaskova@lesycr.cz 

kancelář: Moravec 96,  592 54 Moravec