Dětský lékař - dovolená

Dětská lékařka Mudr. Hana Bendáková 

Dovolená 22. 9. - 2. 10. 2023

v akutních případech zastupuje MUDr. Klimecký v Radostíně n. O. od 7 do 11 hodin po předchozí telef. konzultaci na č. 566670123